UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 2021
  • Cập nhật: 19/02/2021
  • Lượt xem: 555 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 19/2/2021, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng– Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hà Việt Thanh – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất – UV BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện, Thường trực HĐND huyện, thường trực UB MTTQ, các ban HĐND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND trình bày quyết định về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 20216-2021. Trong đó, nêu rõ nguyên tắc phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các ủy viên UBND huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo  kế hoạch xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 Với mục tiêu trong năm 2021 đề nghị tỉnh công nhận 2 trường quốc gia là trường Mầm non Tiên Phú và trường mầm non Liên Hoa và công nhận lại các trường đã đạt chuẩn  chuẩn quốc gia sau 5 năm  theo thông tư và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.


BCHQS huyện báo cáo kế hoạch Lễ giao nhận quân năm 2021 vào ngày 28/2/2021 tại Ban CHQS huyện Phù Ninh. Năm 2021, lễ giao nhận quân trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nên lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đúng nghi lễ nhưng đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Năm 2021, huyện Phù Ninh đã thực hiện khám tuyển gần 600 thanh niên có độ tuổi từ đủ 18 đến 25 tuổi, qua đó, đã tuyển chọn được 130 tân binh, trong đó có 105  đồng chí tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 đồng chí tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.


Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, phân tích thêm  nguyên nhân và kết quả và những hạn chế trong  xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020, những khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện khác và bàn các biện pháp để tiếp tục xây dựng và duy trì các trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2021; Về Lễ giao nhận quân năm 2021 các đại biểu cơ bản nhất trí với kế hoạch và tham gia ý kiến cụ thể về công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức và thực hiện công tác tuyển quân năm 2021.


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND yêu cầu BCĐ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phù Ninh, cơ quan thường trực BCĐ và các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp cụ thể  để hoàn thành kế hoạch xây xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phù Ninh điều chỉnh kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 theo hướng dẫn của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Thọ đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn


Buổi chiều UBND huyện tiếp tục nghe Phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo: Kết quả thực hiện Kết luận số 151-KL/HU ngày 26/11/2019 của BTV HU "về việc xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các gia đình, cá nhân sử dụng đất", nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới và Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021,

Anh Thư- Hà Linh-Đài TT