UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHE CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG
  • Cập nhật: 25/05/2020
  • Lượt xem: 2547 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 25/5/2020, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đào Ngọc Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tich UBND huyện, lãnh đạo MTTQ huyện, các tổ chức- chính trị xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn báo cáo kế hoạch xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đến hết năm 2020, toàn huyện dự kiến có 13/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,2%, vượt 44% chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2016-2020. Hiện nay, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí và đã có 5 khu dân cư được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Phù Ninh phấn đấu 100% các xã (16/16 xã) đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu Phù Ninh đạt huyện NTM. Năm 2021 phấn đấu các xã Bảo Thanh, Trạm Thản, Liên Hoa; năm 2022 phấn đấu xã An Đạo và Phù Ninh đạt chuẩn NTM. Phấn đấu có 2 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 10% trên tổng số khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mới.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lưu Quang Huy đánh giá cao những kết quả trong xây dựng nông thôn mới mà huyện đã cố gắng khắc phục khó khăn để đạt được. Đồng chí yêu cầu các phòng ban chuyên môn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung để xây dựng  phương hướng tiếp tục thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong  buổi sáng cùng ngày,UBND huyện nghe  lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh & Xã hội Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về Công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả công tác triển khai biện pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sau 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,57% năm 2015 đến hết năm 2019 còn 2,33%; giảm 2,23%, dự kiến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,0%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 2,38% năm 2015 đến hết năm 2019 còn 1,88%, dự kiến năm 2020 tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,55%. Đã giải quyết việc làm cho 8.548 lao động, trong đó số lao động được giải quyết việc làm mới là 6.485 người; xuất khẩu lao động là 1.296 người. Huyện đã chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội việc làm và nâng cao trình độ tay nghề ở khu vực nông thôn, tăng tỷ lệ lao động trong ngành công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó đẩy mạnh về đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2020, dự kiến huyện Phù Ninh có 13 xã được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các phong trào như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được thực hiện, vận động các nhà hảo tâm, cơ quan doanh nghiệp giúp đỡ các đối tượng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Về kết quả công tác triển khai biện pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ, UBND huyện đã căn cứ theo các Nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của Chính phủ, hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ  để rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, triển khai công tác thẩm định đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định. Dự kiến trên địa bàn huyện sẽ có khoảng hơn 8.700 đối tượng trong các nhóm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người cận nghèo được UBND huyện đề nghị UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo quy định. Công tác rà soát được thực hiện kịp thời, chính xác, không bỏ sót đối tượng, không trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Lao động-TB&XH, phối hợp cùng với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, tích cực huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để giúp tăng thu nhập của nhân dân, thực hiện tốt các dự án kinh tế – xã hội để tạo môi trường thu hút đầu tư. Về công tác triển khai biện pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần tiếp tục rà soát để đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng kịp thời hỗ trợ đến các đối tượng, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hà Linh - Đài TT