UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 13/06/2022
  • Lượt xem: 616 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 13/6/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban thuộc UBND huyện.


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả duy trì trường chuẩn quốc giá 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Tiến độ thực hiện Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Công tác sáp nhập một số trường trên địa bàn; Chỉ tiêu phát triển giáo dục năm 2022-2023.

  Năm 2022, trên địa bàn huyện có 18 trường đề nghị công nhận lại, trong đó 3 trường mầm non, 9 trường Tiểu học và 5 trường THCS, riêng trường Tiểu học Phù Ninh đã kiểm tra, công nhận trong tháng 3 năm 2022. Trong thời gian qua, huyện Phù Ninh đã chủ động tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện và huy động các nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đặc biệt UBND huyện đã thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát thực trạng từng đơn vị theo các tiêu chuẩn đối với từng cấp học, bậc học để kịp thời thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia phù hợp với quy hoạch phát triển ngành giáo dục và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


Đối với phương án sáp nhập một số trường trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Phù Ninh có phương án thực hiện sáp nhập trường THCS Bình Bộ và THCS Tử Đà, sáp nhập trường Mầm non Liên Cơ Phong Châu và Trường Mầm non Thị trấn Phong Châu. Việc hợp nhất các trường là phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của huyện, giảm thiểu số đơn vị cùng làm một nhiệm vụ trên một đơn vị hành chính; khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư cho các trường mầm non ngoài công lập phát triển, giải quyết được những hạn chế bất cập hiện nay của các trường, giảm được biên chế về đội ngũ cán bộ quản lý,nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong giai đoạn 2022-2025, huyện Phù Ninh dự kiến tiếp tục duy trì 64 trường ở 3 bậc học là Mầm non, Tiểu học và THCS (trong đó có 60 trường công lập, 4 trường mầm non ngoài công lập và 4 nhóm trẻ). Tiếp tục phát triển các trường theo mô hình trường, lớp chất lượng cao như trường nầm non Thanh Lâm thực hiện ứng dụng phương pháp giáo dục sớm Montestori, triển khai chương trình giáo dục STEM với 100% lớp mẫu giáo; trường TH Giấy Bãi Bằng, THCS Giấy Phong Châu tiếp cận tiêu chuẩn mô hình trường, lớp chất lượng cao;…


Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nhật yêu cầu, đối với các trường đề nghị công nhận lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo các tiêu chí trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ đối với các trường đang trong quá trình xây dựng, sửa chữa, đảm bảo xong kịp thời trong năm học mới, sớm đưa công trình vào sử dụng. Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát lại trang thiết bị giáo dục, cơ sở vật chất, tổng hợp báo cáo, đề xuất, đưa ra lộ trình trình UBND huyện; trong thời gian tới lập đoàn kiểm tra để xây dựng kế hoạch duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Về nội dung sáp nhập một số trường trên địa bàn, đồng chí yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn như Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường để rà soát lại phương án về tài chính, tài sản, đội ngũ nhân lực, địa điểm, quy mô trường, lớp, học sinh,…, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện phương án sáp nhập trong thời gian tới.

Hà Linh (TT VH-TT-DL và Truyền thông)