UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị báo cáo thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
  • Cập nhật: 12/09/2019
  • Lượt xem: 5722 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 12/9/2019, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị báo cáo thực hiện thu chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm, biện pháp thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2019 và hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Hà Việt Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 467.753 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn thực hiện là 165.672 triệu đồng, đạt 111% kế hoạch giao; thu trợ cấp ngân sách cấp trên thực hiện là 279.600 triệu đồng đạt 97% kế hoạch; thu chuyển nguồn đạt 22.000 triệu đồng; thu kết dư năm trước là 481 triệu đồng; ngân sách cấp huyện được hưởng 364.416 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch giao. Các phòng ban chuyên môn như Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục thuế đã thực hiện công tác giao thu kịp thời, đúng quy định, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung khai thác tối đã các nguồn thu chủ yếu trên địa bàn để đảm bảo kế hoạch giao năm 2019.

Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện là 335.058 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản là 15.874 triệu đồng, chi thường xuyên là 221.892 triệu đồng, chi dự phòng là 1.187 triệu đồng, chi trợ cấp cho ngân sách xã là 96.105 triệu đồng. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 9 tháng đầu năm về cơ bản đạt so với dự toán giao, trong quá trình điều hành cho ngân sách đã thực hiện theo đúng dự toán, đúng định mức, chế độ, chính sách quy định, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu chi thường xuyên, chủ động tiếp nhận nguồn lực cấp phát kịp thời theo tiến độ các nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh đối với chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện điều hành chi cân đối đúng tiến độ. Bên cạnh đó, các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu được thực hiện theo đúng mục tiêu được cấp, giúp việc điều hành ngân sách được ổn định.

Đồng chí Nguyễn Vũ Long - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với chi cục thuế, các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, phản ánh kịp thời tình hình trên địa bàn, thực hiện các biện pháp để tăng thu thuế đạt kế hoạch giao. Đồng thời, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thu từ nguồn tiền sử dụng đất, điều hành cho theo đúng chế độ quy định. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2019, thu ngân sách ước thực hiện 107.199 triệu đồng, chi ngân sách ước thực hiện 124.749 triệu đồng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng NN&PTNT triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đồng chí Hán Trung Kết - Trưởng phòng NN&PTNT báo cáo kế hoạch triển khai tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để đạt và vượt thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục cố gắng để 3 tháng cuối năm 2019 tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu.

Hà Linh - Đài TT