TRUNG GIÁP: ĐẠI HÔI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020-2025
  • Cập nhật: 13/05/2020
  • Lượt xem: 4143 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng nay, ngày 13/5/2020, Đảng bộ xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Quang Huy, Phó bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, ngành, đoàn thể huyện Phù Ninh và 97 Đại biểu đại diện cho 206 Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Trung Giáp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các hoạt động văn hóa- xã hội được duy trì hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội ổn định. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã tập trung vào 03 khâu đột phá là “Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ”, qua đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,4 triệu đồng/người/năm, tăng 20,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm (đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,07%, giảm 1,33% so với đầu nhiện kỳ); cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; 100% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn NTM năm 2018…Trong công tác xây dựng Đảng, đảng bộ luôn quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, số chi bộ đạt hoàn tốt thành nhiệm vụ đạt trên 90%, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 45%; trong nhiệm kỳ đã kết nạp Đảng cho 30 quần chúng ưu tú vào tổ chức đảng; Đảng bộ liên tục trong 5 năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 1 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu…Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn dưới 1,5%....


Đồng chí Lưu Quang Huy Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo và tặng hoa Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lưu Quang Huy Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Giáp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị cấp ủy xã khóa mới tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; thực hiện tốt chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất gắn với thị trường, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực truyền thống như: Sản xuất chè, chế biến gỗ, chăn nuôi theo hướng gia trại. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.


Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Giáp lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Công Thức, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Giáp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh Đại Hội:Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện