Triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác PCTT&TKCN và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thuỷ lợi
  • Cập nhật: 09/06/2022
  • Lượt xem: 778 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 09/6/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 722/UBND-NN&PTNT về triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác PCTT&TKCN và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thuỷ lợi.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022. Vì vậy yêu cầu các phòng, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ thực hiện tốt Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị nêu trên của UBND tỉnh Phú Thọ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện)

          - Tiếp tục rà soát, đôn đốc việc kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã, thị trấn;

          - Chỉ đạo, đôn đốc rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi, công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (nhất là các công trình đê, kè, cống, hồ, đập, viễn thông, trường học…) và các khu vực dân cư sinh sống có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét…; yêu cầu có phương án sẵn sàng ứng phó, kịp thời khắc phục sự cố công trình, đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát vận hành an toàn hồ, đập; có phương án tích nước phù hợp với tình trạng của từng hồ chứa nước, đảm bảo hợp lý, hiệu quả và an toàn;

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định;

          - Tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện triển khai Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp huyện, phong trào thi đua “Chủ động phòng chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” gắn xây dựng cộng đồng an toàn với xây dựng nông thôn mới;

          - Duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, báo cáo, cảnh báo và truyền tải thông tin; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định.

          2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Tiếp tục rà soát, cập nhật phương án cứu hộ, cứu nạn cho phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt là phương án ứng phó khi xảy ra thiên tai, lũ lớn, ngập lụt, sự cố công trình đê điều, thủy lợi. Căn cứ vào tình hình thiên tai cụ thể, chỉ đạo bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp tại các địa bàn trọng điểm vùng sâu, vùng xa để kịp thời, tiếp cận xử lý mọi tình huống thiên tai khi có yêu cầu.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu, đề xuất bố trí ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai quan trọng.

4. Trung tâm Văn hoá Thể thao Du lịch và Truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống thiên tai; đưa tin kịp thời về diễn biến thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó để người dân chủ động phòng tránh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống thiên tai qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, đặc biệt phát huy lợi thế của truyền thanh cơ sở và mạng internet (như website và các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, youtube…).

       5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm, các công trình hồ, đập, đê điều…; nhất là các khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cộng đồng để chủ động phương án xử lý, đảm bảo an toàn khi có thiên tai.

          - Rà soát, xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có dân cư sinh sống ven sông, suối, ngòi, hạ lưu các hồ chứa, các khu vực bờ vở sông có nguy cơ bị sạt lở, lũ ống, lũ quét, các khu vực có nguy cơ sạt lở đất...; trên cơ sở đó, xây dựng và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của thiên tai để đảm bảo an toàn;

          - Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn cho đê điều, hồ đập và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn;

          - Giám sát vận hành an toàn hồ, đập thuộc thẩm quyền quản lý; yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác công trình hồ, đập phải có phương án tích nước phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối;

          - Thực hiện nghiêm túc công tác dự trữ, bảo quản trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; bố trí kinh phí để mua sắm thay thế, sửa chữa vật tư, phương tiện, trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu; đồng thời, hỗ trợ trang, thiết bị và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để thực hiện tốt công tác phòng, chống, thiên tai.

          Yêu cầu các phòng, cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.

Chi tiết văn bản: signed-signed-62022072107am-chi dao thuc hien chi thi ct ubnd tinh ve pctttckn (1).pdf

 

Ban biên tập