Tiếp tục cập nhật trạng thái siêu thị, chợ, nhà hàng và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lên Bản đồ chung sống an toàn Covid-19.
  • Cập nhật: 27/09/2021
  • Lượt xem: 742 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 27/9/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1399/UBND-KT&HT v/v tiếp tục cập nhật trạng thái siêu thị, chợ, nhà hàng và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lên Bản đồ chung sống an toàn Covid-19.

Thực hiện Văn bản số 1125/SCT-QLCN ngày 09/9/2021 của Sở Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo cập nhật trạng thái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lên Bản đồ chung sống an toàn CoVid-19 trên địa bàn tỉnh (lần 2).

Để đảm bảo kịp thời việc cập nhật trạng thái lên bản đồ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài truyền thanh huyện:

Thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các siêu thị, chợ, nhà hàng thực hiện cập nhật trạng thái của đơn vị mình lên Bản đồ chung sống an toàn Covid-19 trên hệ thống Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, Cổng thông tin điện tử huyện.

(Hiện tại đã tạo tài khoản cho 130 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 13 chợ, 01 siêu thị, 73 nhà hàng trên địa bàn huyện Phù Ninh có đính file kèm theo).

Thông tin tài khoản và tài liệu hướng dẫn gửi kèm theo công văn này; hoặc truy cập địa chỉ: https://antoancovid.vn/huong-dan cho các nhà máy cơ sở sản xuất.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Chỉ đạo, hướng dẫn các chợ, siêu thị, nhà hàng theo danh sách tài khoản đính kèm thực hiện việc cập nhật trạng thái của các cơ sở lên bản đồ chung sống an toàn Covid-19 trên địa bàn quản lý.

3. Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh:

Chủ đầu tư hạ tầng các CCN thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp trong cụm; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc cập nhật trạng thái của đơn vị mình lên Bản đồ chung sống an toàn CoVid-19 (có file hướng dẫn đính kèm hoặc truy cập địa chỉ https://antoancovid.vn/huong-dan để được hướng dẫn cập nhật).

Mọi thắc mắc về kỹ thuật, đề nghị liên hệ số điện thoại : 18006132; 0976963874 (Bà Hà Thị Phương Linh - Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương; Email: LinhHTP@moit.gov.vn; Ông Nguyễn Mạnh Tài – Chuyên viên phòng KT&HT 0915272689, email: manhtaidhktcn@gmail.com).

Chi tiết văn bản: signed-signed-cv tiep tuc cap nhat ban do covid 9.2021.pdf

hd sd ung dung ban do covid tren smarphone.pdf

Ban biên tập