THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH NĂM 2019
  • Cập nhật: 05/09/2019
  • Lượt xem: 14536 lượt xem

(Phù Ninh)-UBND huyện Phù Ninh thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên:

a. Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Tuổi đời từ đủ 18 trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ được giao;

e. Có bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với yêu cầu, cơ cấu của ngạch viên chức cần tuyển; có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục Tiểu học; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

- Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học: Là những người tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (phải có chứng chỉ công nhận đạt trình độ B2 trở lên); có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

2. Vị trí việc làm, số lượng tuyển dụng:

- Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng IV, mã số: V.07.03.09;

- Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, chia ra:

          + Giáo viên Văn hóa: 29 chỉ tiêu.

          + Giáo viên Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Thời hạn, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian:   

- Phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 12/9/2019.

- Thu nhận phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 06/9/2019 đến hết ngày 05/10/2019.

4.2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh (khu 10 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 06/10/2019 tại UBND huyện Phù Ninh.

- Xét tuyển vòng 2 (thực hành giảng dạy): Từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019; Dự kiến tại Trường Tiểu học Phú Lộc (Khu 7, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh, SĐT: 0210.3829.187)./.

 

Ban biên tập