Tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023.
  • Cập nhật: 29/05/2023
  • Lượt xem: 2503 lượt xem

(Phù Ninh)-Thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Văn bản số 2466/EVN-KD ngày 15/5/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023; Văn bản số 1796/UBND-CNXD ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023.Nhằm tăng cường công tác tiết kiệm điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Điện lực Phù Ninh quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như sau

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng các hồ thuỷ điện và dự báo việc thiếu hụt này sẽ kéo dài đến cuối mùa khô năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước, đặc biệt là các giai đoạn cao điểm về nắng nóng, lượng tiêu thụ điện năng tăng đột biến. Nhằm tăng cường công tác tiết kiệm điện đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện trong các tháng mùa nắng nóng năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Điện lực Phù Ninh quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 4612/KH-UBND ngày 14/10/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh phê duyệt phương án cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Điện lực Phù Ninh:

- Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và UBND các các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân về tình hình cung ứng điện và những khó khăn trong việc cung ứng điện mùa nắng nóng trong năm 2023; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tích cực hưởng ứng thực hiện tiết kiệm điện.

- Tiếp tục rà soát, phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng điện lớn để thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an toàn lưới điện. Thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện.

- Tiếp tục phối hợp, tham mưu UBND huyện thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tại Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Phù Ninh về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện:

- Thực hiện phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng, tiết kiệm điện của đơn vị.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so cùng kỳ; Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, thị trấn, các cơ sở khám chữa bệnh tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

- Sử dụng điện, thiết bị điện hợp lý, giảm công xuất vào các giờ cao điểm, giảm số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết, biển quảng cáo khuôn viên trong và ngoài đơn vị, tắt các đèn chiếu sáng sân, vườn, trang trí, tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

3. Ban Quản lý các công trình công cộng:

Tổ chức quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích trang trí ngoài trời triển khai thực hiện điều chỉnh thời gian chiếu sáng cho phù hợp: Áp dụng công nghệ điều khiển tự động, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao đảm bảo tiết kiệm điện năng 10%.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các trường học thuộc diện quản lý tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện (đặc biệt là tiết kiệm điện trong thời điểm những tháng nắng nóng năm 2023 đang thiếu hụt nguồn điện), tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện để giúp học sinh hiểu biết thêm về các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, giúp học sinh trở thành một tuyên truyền viên về tiết kiệm điện đến gia đình cũng như cộng đồng dân cư, nơi mình sinh sống. Các trường học triển khai thực hiện tiết kiệm điện năng tiêu thụ, đảm bảo tiết kiệm hàng tháng 5% so với cùng kỳ.

5. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch & Truyền thông:

- Phối hợp với Điện lực Phù Ninh, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình khó khăn, thiếu hụt nguồn điện, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng năm 2023 để nhân dân hiểu và thực hiện.

- Tuyên truyền đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm và khuyến khích sử dụng các hệ thống chiếu sáng thông minh, bóng đèn sử dụng năng lượng tiết kiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch số 4612/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Phù Ninh để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người dân hiểu chấp hành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể cấp huyện: Phối hợp với chính quyền và các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động Đoàn viên, Hội viên và nhân dân hiểu những khó khăn trong sản xuất cung ứng điện hiện nay và gương mẫu chấp hành tham gia tiết kiệm điện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng v.v.) đến từng hộ gia đình.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng để phổ cập kiến thức, kinh nghiệm về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho người dân.

- Tuyên truyền đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại giảm công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm và các hộ gia đình tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị không thực sự cần thiết, đặc biệt vào các giờ cao điểm.

Đính kèm  Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025  chi thi 06 tiet kiem dien 2020-2025.pdf

Ban Biên tập