Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại tại địa phương có ổ dịch
  • Cập nhật: 06/10/2021
  • Lượt xem: 609 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 05/10/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1439/UBND-CN&TY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dại tại địa phương có ổ dịch, cụ thể như sau:

Xét Báo cáo số 55/BC-CN&TY ngày 27/9/2021 của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện về tình hình dịch bệnh dại tại xã Hạ Giáp; và văn bản số 563/CCCN&TY-TY ngày 29/9/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Thọ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại tại địa bàn có kết quả dương tính; Như vậy, tính đến ngày 30/9/2021 đây là ổ dịch Dại thứ hai từ đầu năm 2021 cho đến nay tại xã Hạ Giáp và là ổ dịch thứ năm tại địa bàn huyện; điều đó cho thấy vi-rút Dại hiện lưu hành rộng trên địa bàn huyện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh dại trên đàn chó tại địa bàn huyện, để ngăn ngừa các ổ dịch bệnh Dại phát sinh, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các phòng, Trạm, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đối với xã Hạ Giáp:

- Tuyên truyền, khuyến cáo và hướng dẫn gia đình bà Nguyễn Thị Dung tiếp tục đưa trường hợp người bị chó cắn đi tiêm phòng vắc xin dại theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

          - Chỉ đạo cán bộ khuyến nông phụ trách thú y xã, trưởng khu hành chính thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dại trên đàn chó tại xã. Khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại, cần báo ngay cho UBND xã và cơ quan chuyên môn để có biện pháp xử lý kịp thời.

- UBND xã Hạ Giáp thực hiện thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã về ca dương tính với bệnh dại tại khu 5; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại; yêu cầu các hộ gia đình nuôi chó phải xích, nhốt, không thả rông chó để quản lý và theo dõi.

- Chỉ đạo Trạm Y tế tuyên truyền, vận động những người bị chó, mèo nghi dại cào, cắn cần đến ngay Trung tâm y tế huyện hoặc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tư vấn và điều trị dự phòng.

          - Chỉ đạo các trưởng khu hành chính, cán bộ khuyến nông phụ trách thú y tiến hành thông kê và triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin dại cho đàn chó tại địa bàn. Yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% tổng đàn, thời gian thực hiện xong trước ngày 16/10/2021. Nếu tỷ lệ tiêm phòng không đạt yêu cầu, Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

          - Ngay sau khi thực hiện xong công tác tiêm phòng vắc xin dại, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh dại về UBND huyện (thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y) để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

2. Đối với UBND các xã, thị trấn còn lại:

- Tăng cường giám sát, phát hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch bệnh dại. Báo cáo ngay về UBND huyện (thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y) khi phát hiện có chó, mèo nghi mắc bệnh dại để thực hiện việc lấy mẫu kiểm tra.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân biết về tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng khi bị chó, mèo dại, nghi dại cào, cắn.

3. Phòng Nông Nghiệp và PTNT, Trạm Khuyến nông:

          Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện. Đặc biệt cần chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo.

          4. Trạm Chăn nuôi và Thú y:

          - Cung ứng các vắc xin kịp thời, đầy đủ cho các xã, thị trấn, đặc biệt là vắc xin Dại khi các địa phương triển khai kế hoạch hoặc có nhu cầu tiêm phòng bổ sung, tiêm vét.

          - Cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bệnh dại và các biện pháp phòng, chống.

          - Phối hợp với các phòng, Trạm thuộc UBND huyện và các cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện; tổng hợp kết quả phòng chống dịch bệnh dại của các xã, thị trấn (đặc biệt là 04 xã có ổ dịch dại) và báo cáo về UBND huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

          5. Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện:

          Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh dại trên địa bàn huyện. Đồng thời, tuyên truyền để người dân hiểu về tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo; tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng, chống.

          6. Trung tâm y tế huyện:

          - Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thu thập thông tin, hướng dẫn người dân bị chó, mèo cào, cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng.

          - Tiếp tục cung cấp thông tin về các trường hợp đi điều trị dự phòng với bệnh dại cho Trạm Chăn nuôi và Thú y để tiến hành điều tra tình hình dịch tễ bệnh dại trên động vật, từ đó có biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ban Biên tập