tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện Phù Ninh.
  • Cập nhật: 19/10/2021
  • Lượt xem: 1241 lượt xem

( Phù Ninh)-Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số1516/UBND-KT&HT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, có nguy cơ lây nhiễm trên bàn huyện Phù Ninh. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện:

Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện Phù Ninh về Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các Cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Ninh (có sao gửi kèm theo), các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Kích hoạt các phương án thực hiện theo Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện theo từng tình huống cụ thể, nhất là phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 tại nơi làm việc theo đúng quy định và phù hợp với thực tế của đơn vị.

- Rà soát, tổ chức phương án sản xuất, kinh doanh, các ca làm việc tại doanh nghiệp bảo đảm an toàn phòng dịch, đáp ứng yêu cầu giãn cách; bố trí lại chỗ ăn, nghỉ giữa các ca phù hợp, tăng cường vệ sinh nơi làm việc để hạn chế khả năng dịch bệnh xâm nhập. Thực hiện tốt “Thông điệp 5K” theo quy định; thực hiện phun khử trùng, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ, công nhân viên và khách hàng trước khi vào nhà máy.

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế (hàng ngày) đối với người lao động trong các doanh nghiệp; thực hiện đăng ký điểm khai báo y tế và dán công khai mã QR-Code của đơn vị.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ an toàn, các Tổ Covid-19 cộng đồng tại doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động giám sát thực hiện các quy định phòng, chống dịch và tuân thủ yêu cầu cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp có nghi ngờ.

- Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia PC COVID-19 và thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định.

- Thực hiện cập nhật trạng thái của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lên Bản đồ chung sống an toàn Covid-19 (theo văn bản số 1399/UBND-KT&HT ngày 27/9/2021 của UBND huyện Phù Ninh có sao gửi kèm theo).

- Phải bố trí khu vực cách ly tạm thời tại đơn vị đảm bảo các điều kiện phòng, chống lây nhiễm chéo để lưu những trường hợp test nhanh nghi ngờ dương tính trong thời gian chờ kết quả RT-PCR; bố trí đầy đủ vật tư y tế phòng, chống dịch với phương châm thích ứng linh hoạt, đồng thời bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị tính toán xây dựng phương án sản xuất theo phương châm 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ) hoặc một cung đường hai điểm đến để duy trì sản xuất nếu điều kiện dịch bệnh có diễn biến xấu hơn nữa.

- Chủ động phương án hậu cần, đáp ứng yêu cầu cách ly, thời gian cách ly phòng, chống dịch trong doanh nghiệp tại cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

2. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các Cụm công nghiệp: Tử Đà – An Đạo, Đồng Lạng, Phú Gia:

- Căn cứ nội dung nêu trên ban hành văn bản thông báo, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm về nội dung công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cụm quản lý; báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Thông báo nội dung nêu trên đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý biết để triển khai thực hiện.

- Tổng hợp báo cáo của của các đơn vị gửi về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện (qua Phòng Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo).

Văn bản kèm theo cv tang cuong cong tac phong chong dich tai ccn cssxkd 10.2021.pdf

Ban Biên tập