Tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 18/10/2021
  • Lượt xem: 414 lượt xem

(Phù Ninh)-Trước những diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm dịch bênh Covid-19 trên địa bàn huyện Phù Ninh và các khu vực lân cận (tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang) tại các bến khách ngang sông Lô. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh có văn bản số 1508/ UBND-KT&HT ngày 18/10/2021 về việc tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Phù Ninh như sau:

1. Tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông Lô (bến Phú Mỹ, Trị Quận 1, Trị Quận 2, Tiên Du, An Đạo, Bình Phú), bắt đầu từ 14 giờ 00 phút ngày 18/10/2021 đến khi có thông báo mới.

2. Yêu cầu UBND các xã: Phú Mỹ, Trị Quận, Tiên Du, An Đạo, Bình Phú thông báo tới các chủ bến khách ngang sông biết, nghiêm túc thực hiện. Thường xuyên kiểm tra giám sát, phát hiện, xử lý các chủ bến khách ngang sông không chấp hành việc tạm dừng hoạt động. Báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vượt quá thẩm quyền quy định.

 

Ban Biên tập