Quyết định về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 10/09/2021
  • Lượt xem: 1424 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 01/9/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 1431/QĐ-UBND về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Ninh.

Ban biên tập