Phù Ninh triển khai sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
  • Cập nhật: 07/08/2019
  • Lượt xem: 6253 lượt xem

(Phù Ninh)- Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Với sự chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt, việc sắp xếp sáp nhập các xã trên địa bàn huyện Phù Ninh đã đạt được nhận được sự đồng thuận cao của người dân, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Thời gian qua, các xã đã tiến hành họp Đảng bộ, họp mở rộng các tổ chức đoàn thể, tiến hành họp cử tri để thông tin về chủ trương sáp nhập xã, niêm yết danh sách cử tri và đề án sáp nhập. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cấp cơ sở cũng tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.


Đảng ủy xã Tử Đà họp triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã.

Nói chuyện với chúng tôi, Chị Đỗ Thị Hoa ở khu 4 xã Vĩnh Phú cho biết: “Là một công dân xã Vĩnh Phú thì trước hết tôi rất đồng ý chủ trương sáp nhập ba xã thành một xã mới. Đây là một chủ trương rất đúng đắn, giúp cho bộ máy gọn nhẹ, giải quyết được công việc nhanh chóng. Tôi mong khi thành lập xã mới đời sống nhân dân sẽ tốt hơn để cho nhân dân có thêm niềm tin với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền”.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, cơ bản người dân đều đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ cử tri đồng ý đạt tỷ lệ  89,89% so với tổng số cử tri trên địa bàn, trong đó xã Bình Bộ đạt 97,6%, xã Tử Đà đạt 99,7%, xã vĩnh Phú đạt 72,75%.


       Tổ công tác tại xã Bình Bộ lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình ông Nguyễn Đình Chuẩn, khu 6, xã Bình Bộ.

Ông Nguyễn Đình Chuẩn ở khu 6, xã Bình Bộ chia sẻ:“Chủ trương và lộ trình sáp nhập xã chúng tôi đã được cán bộ tuyên truyền, quán triệt. Đối với chủ trương này của Đảng, nhà nước, tôi và gia đình hoàn toàn nhất trí bởi tôi nghĩ rằng việc sáp nhập sẽ giúp cho đầu tư tập trung, phát triển kinh tế. Tuy nhiên tôi vẫn còn một số băn khoăn về việc sau khi sáp nhập việc giải quyết thủ tục hành chính, đi lại sẽ khó khăn hơn”.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, trên địa bàn huyện Phù Ninh có 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc đối tượng phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 là xã Bình Bộ và xã Vĩnh Phú vì chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Căn cứ vào sự tương đồng về lịch sử và vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán với xã Tử Đà, huyện Phù Ninh quyết định sắp xếp, sáp nhập  03 đơn vị  hành chính là xã Vĩnh Phú, Bình Bộ, Tử Đà. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ lấy tên là xã Bình Phú, có diện tích trên 15km², quy mô dân số gần 12 nghìn người với 15 khu dân cư. Tại kỳ họp bất thường HĐND xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, 100% đại biểu HĐND của 3 xã có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập 3 xã Bình Bộ, Vĩnh Phú, Tử Đà để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới.


HĐND xã Vĩnh Phú tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú để thành lập xã mới là xã Bình Phú.


100% đại biểu HĐND xã Tử Đà đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập 3 xã Bình Bộ, Vĩnh Phú, Tử Đà để thành lập

ĐVHC cấp xã mới.

Ông Hà Kế Tài – chủ tịch UBND xã Tử Đà cho biết: “Thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhà nước, địa phương xã Tử Đà đã triển khai đề án, phương án tổng thể sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Khi nhận được các nghị quyết, văn bản của cấp trên, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tập trung, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, vận động Đảng viên và nhân dân. Sau khi lấy kết quả ý kiến, được sự đồng thuận nhất trí rất cao từ cử tri, đạt 99,7%. Qua kỳ họp HĐND xã, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường, vận động nhân dân tin tưởng vào đường lối của Đảng về sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ngày một tốt hơn".

          Từ kết quả bước đầu cho thấy chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là cần thiết, nhằm tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn ngân sách chi thường xuyên, tăng cường nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện Phù Ninh giàu đẹp, văn minh.

Trường Sơn - Phú Cường - Hà Linh