PHÙ NINH: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2019
  • Cập nhật: 26/04/2019
  • Lượt xem: 2630 lượt xem

Ngày 12/4/2019, Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Phù Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-BCĐ triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.

 

                                           

Xây dựng kế hoạch phòng, chống mua bán người năm 2019 nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người, chú trọng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những quy định cụ thể về công tác điều tra, truy tố, xét xử, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đẩy mạnh công tác phát hiện, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới; ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng của tội phạm mua bán người; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và người thân của họ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài và công dân nước ngoài ở Việt Nam; Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người; bảo đảm nguồn lực cho việc triển khai thực hiện Chương trình 120/CP từ công tác tuyên truyền đến đấu tranh, trấn áp tội phạm; giải cứu, hỗ trợ nạn nhân. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người.

          Với các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo 138/CP, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQQ tỉnh về phòng, chống mua bán người; Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, các hình thức giải quyết, ứng phó cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân. Tổ chức các hoạt động thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2019; Chủ động nắm bắt tình hình về hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người, phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, không để oan sai, bỏ lọt; Kịp thời tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân, thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân và người thân của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật; Tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm mua bán người và truy bắt đối tượng phạm tội, giải cứu nạn nhân bị mua bán; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo và ban, ngành liên quan trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người...

Tuyết Mai- Phòng VH-TT