Phù Ninh: Tổ chức thi đánh giá kết quả khóa học trực tuyến CNTT trong cơ quan Nhà nước
  • Cập nhật: 13/12/2019
  • Lượt xem: 3698 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 12/12/2019, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh tổ chức đánh giá kết quả khóa học trực tuyến CNTT trong cơ quan Nhà nước tại trường Cao đẳng Công thương cho 224 học viên là Trưởng phòng, Kế toán của các phòng, cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Công chức tài chính – Kế toán, Văn phòng Thống kê; Hiệu trưởng, Kế toán các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến (e-Learning) sẽ giúp công chức, viên chức Khối Cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; Các trường học chủ động hơn trong việc bồi dưỡng, có thể học bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, đảm bảo vừa giải quyết được công việc cơ quan, đơn vị vừa tham gia được lớp bồi dưỡng.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề, liên quan đến cách đăng nhập và sử dụng hòm thư công vụ @phutho.gov.vn; cách cài đặt, sử dụng chữ ký số và an toàn an ninh mạng.

Thông qua Lớp bồi dưỡng, các cán bộ, công chức sẽ được trang bị, bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm một bài kiểm tra để đánh giá việc nắm bắt kiến thức.
 

Kim Ngân - Phòng VHTT