PHÙ NINH: TẬP TRUNG CHĂM SÓC LÚA CHIÊM XUÂN
  • Cập nhật: 28/02/2020
  • Lượt xem: 4994 lượt xem

(Phù Ninh)- Tranh thủ thời tiết tạnh ráo và để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, bà con nông dân trên địa bàn huyện Phù Ninh đang khẩn trương tiến hành làm cỏ sục bùn, bón phân và bơm nước tưới dưỡng cho cây lúa vụ chiêm Xuân.

Vụ Chiêm xuân năm nay, huyện Phù Ninh có kế hoạch gieo cấy 2.470 ha lúa, trong đó có trên 80% là lúa lai, lúa chất lượng cao trồng tập trung chủ yếu vào trà xuân muộn chiếm 96% tổng diện tích gieo cấy. Các giống lúa lai chủ yếu như Nhị ưu số 7, Nhị ưu 838, RS9;  giống lúa chất lượng cao như Thiên ưu 8, TBR225, Nếp 97...: Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, bà con nông dân tiến hành làm cỏ sục bùn, tỉa dặm, bón phân và bơm nước tưới dưỡng cây lúa. Để đảm bảo sản xuất thắng lợi trong vụ chiêm xuân năm nay, Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh đã chỉ đạo các xã, thị trấn cũng như tổ khuyến nông tập chung hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc lúa như làm cỏ, sục bùn, bón phân, điều tiết nước không để ruộng bị khô hạn. Đồng thời, chỉ đạo bà con nông dân tăng cường công tác bảo vệ thực vật để phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh gây hại, bón thúc, bón đủ cân đối lượng phân. Các xã ven Sông Lô chủ động ký hợp đồng bơm nước, đảm bảo đủ phục vụ nước tưới theo kế hoạch. Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt, Huyện Phù Ninh sẽ thực hiện thắng lợi sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân năm 2020.
Bà con nhân dân khu 9 xã Tiên Du tập trung chăm sóc lúa Chiêm xuân.

 


Quang Thái (Đài TT)