Phù Ninh: Hội nghị UBND huyện nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020
  • Cập nhật: 20/11/2019
  • Lượt xem: 6545 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 20/11/2019, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị nghe phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo một số nội dung. Đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND huyện; Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện; đại diện Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Trưởng một số phòng, ban, đơn vị huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Luyện – HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; báo cáo Danh mục các dự án thu hồi vì mục đích an ninh - quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2020.

Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019, tổng số dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 174 dự án, trên tổng diện tích được phê duyệt là 653,31 ha. Trong đó, số dự án đã thực hiện xong hoặc đã thực hiện xong nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất là 36 dự án với diện tích là 75,26 ha, chiếm 20,69% so với kế hoạch; số dự án đang triển khai thực hiện là 88 dự án với diện tích là 370,36 ha, chiếm 50,57% so với kế hoạch; số dự án chưa thực hiện là 50 dự án với diện tích là 207,69 ha, chiếm 28,74% so với kế hoạch. Trong năm qua, việc triển khai các dự án đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, giải quyết nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. UBND huyện Phù Ninh đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quy hoạch, quy chủ sử dụng đất, ban hành thông báo thu hồi đất, tổ chức họp dân, kiểm kê, lập phương án bồi thường, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số dự án triển khai chậm, mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đạt tỷ lệ thấp do thiếu vốn, một số dự án đã thực hiện việc xây dựng xong nhưng không thực hiện các thủ tục về đất đai; nhiều dự án phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nhiều lần do thiếu diện tích, thiếu các loại đất cần phải thu hồi do đó kéo dài thời gian thực hiện dự án. Trong năm 2020, tổng số công trình, dự án đăng ký thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện là 16 dự án với diện tích là 22,48 ha.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Quang Huy – Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, kế hoạch thu hồi đất, danh mục công trình dự án, các phòng, cơ quan, đơn vị, UBND các xã đóng góp ý kiến để phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phù Ninh.

 

 

 

Hà Linh (Đài TT)