PHÙ NINH: GIAO BAN CÔNG TÁC ĐẢNG ĐOÀN THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
  • Cập nhật: 15/06/2022
  • Lượt xem: 849 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 15/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng- đoàn thể nghe các cơ quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022, những đề xuất, kiến nghị. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí Thư TT Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Trong 6 tháng đầu năm, Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiếp tục được chú trọng và đã được kết quả đáng ghi nhận. Ban tổ chức Huyện ủy đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các công việc về công tác tổ chức xây dựng đảng: Tham mưu BTV Huyện ủy ra Kết luận, Nghị quyết, Quyết định: bổ sung 01 đồng chí cấp ủy huyện; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức thuộc BTV Huyện ủy quản lý; nhân sự đại hội Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2022 – 2027… Nhận và chỉ đạo cơ sở phát 235 huy hiệu đảng đợt 03/02 và 19/5/2022. Thẩm định hồ sơ kết nạp đảng 30 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 31 đồng chí; đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét 03 đơn; lưu 01 đơn; thi hành kỷ luật đối với 13 đảng viên ; đình chỉ 04 trường hợp sinh hoạt đảng. Đối với hoạt động của Ban Dân vận, tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị trong khối dân vận tăng cường đi cơ sở, tập trung quyết liệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở các dự án trọng điểm. Xây dựng hướng dẫn xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.  Đối với công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (18/5/1947 – 18/5/2022). Tham mưu tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn cuốn “Lịch sử lực lượng quân sự huyện Phù Ninh (1947 – 2022). Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận 01 – KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm có 298 chi bộ đặt mua báo, tạp chí của Đảng . Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cấp ủy, chính quyền đặc biệt là công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 của các cấp, tích cực học tập, công tác, tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa. Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Phù Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Huy động nguồn lực xã hội ủng hộ, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19 và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện…


 Đồng chí  Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện uỷ chủ trì hội nghị 

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp các ý kiến làm rõ những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí  Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện uỷ đánh giá cao kết quả các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Yêu cầu từng cơ quan, đơn vị bám sát những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ. Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý.  Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát hồ sơ cán bộ thuộc diện quản lý, hồ sơ kết nạp đảng viên, hồ sơ nhân sự cấp ủy huyện theo quy định. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về đảng, đảng viên mới, lớp bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát và phản biện xã hội; nắm chắc tình hình tôn giáo để tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết phát sinh ngay tại cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trước mắt tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên huyện  nhiệm kỳ 2022-2027.  Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục chủ động và kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Văn phòng Huyện ủy tiếp tục tham mưu xây dựng và thực hiện các chương trình công tác của Huyện ủy, tổ chức phục vụ các hội nghị; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao… Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; 70 năm chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản ý nghĩa, thiết thực, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyên lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025...


Trường Sơn- Kim Ngân- TTVHTTDL&TT