Phù Ninh cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã
  • Cập nhật: 26/07/2019
  • Lượt xem: 8569 lượt xem

(Phù Ninh)-Trong hai ngày 25 và 26/7/2019, huyện Phù Ninh đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã là xã Bình Bộ, xã Vĩnh Phú vào xã Tử Đà thành đơn vị hành chính cấp xã mới được nhân dân đồng thuận, ủng hộ, trong đó có địa phương đạt gần 100% cử tri đồng ý

 Trong 2 ngày 25 và 26/7/2019 các tổ công tác đã đến trực tiếp các hộ gia đình và lấy ý kiến cử tri của 3 xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú .Theo tổng hợp nhanh của BCĐ, đến 17 giờ ngày 26/7/2019  tất cả 26 khu dân cư của 3 xã đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã  với 9.627/ 9.869 đạt 97% số cử tri  của 3 xã về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Cơ bản người dân khi được lấy ý kiến đều đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã , tỷ lệ cử tri đồng ý khi lấy ý kiến đạt  91%,, trong đó Xã Tử Đà lấy ý kiến được 100% cử tri trong xã và số cử tri đồng ý đạt 99,7%; 


Lấy ý kiến cử tri tại xã Bình Bộ

Việc sắp xếp 03 xã  Vĩnh Phú, Bình Bộ, Tử Đà để thành lập 01 đơn vị hành chính cấp xã mới đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định của nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới là xã Bình Phú. Việc sáp nhập sẽ giảm đầu mối đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, tiết kiệm nguồn lực ngân sách và tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, đầu tư phát triển khu vực../.

Anh Thư- Đài TT huyện