PHÙ NINH: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019
  • Cập nhật: 20/12/2019
  • Lượt xem: 5038 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 20.12.2019, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức Xây dựng Đảng năm 2019 cho lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và các xã, thị trấn trên địa bàn. Tới dự có Đồng chí Trần Văn Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Văn Hoa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Quy định 102/QĐ-TW, ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn thi hành về Xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, Quy định 205/QĐ-TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị về việc Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Và thông báo những nội dung cơ bản Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng". Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã quán triệt nội dung của Chỉ thị 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước mắt là chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, cùng những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đảng và tổ chức bộ máy, công tác tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị của Ban Bí thư;  Đây là những nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đảng trong tình hình mới. Nhân dịp này các học viên đã sôi nổi thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát, xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị.


          Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ nắm bắt một cách có hệ thống các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cũng như mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện nghiêm túc, có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở sở Đảng, xây dựng chi bộ, Đảng bộ cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh: 

Phú Cường- Đài truyền thanh huyện