Phù Ninh tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
  • Cập nhật: 25/09/2019
  • Lượt xem: 7615 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 25/9/2019,, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, Chủ tịch các xã, thị trấn, cán bộ thương binh – xã hội các xã, thị trấn, trưởng các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện năm 2019; triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, thông tư Hướng dẫn số 17/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019.


          Theo kế hoạch, từ 20/9/2019 đến 31/12/2019, 19 xã, thị trấn của huyện Phù Ninh tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình. Đối tượng là các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đang quản lý, các hộ gia đình không thuộc diện nghèo, cận nghèo năm 2018 đăng ký rà soát, các hộ gia đình không đăng ký nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn được cán bộ khu dân cư xem xét đưa vào danh sách rà soát. Các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để xác định thu nhập, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình. Trước ngày 25/11/2019, Phòng lao động – Thương binh và xã hội huyện sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu phiếu. Nếu đạt yêu cầu thì trình UBND huyện phê duyệt kết quả rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo từng, xã, thị trấn.
 

Trường Sơn - Hà Linh