Phù Ninh: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng
  • Cập nhật: 20/11/2019
  • Lượt xem: 5648 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng 20/11/2019, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng quán triệt, triển khai các nội dung về Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; Trưởng các phòng, ban của huyện; Bí thư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn;Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tấn nhấn mạnh: “ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng, nhằm động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển bền vững, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Văn Hoa – Ủy viên BTV Huyện  ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Quy định số 205 – QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng;  Kết luận số 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ 29, nhiệm kì 2020-2025 sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 19. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và đồng tình với Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiến hành đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Đến nay, để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh khóa 29, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Phù Ninh đã giao cho các Tiểu ban gồm Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chuẩn bị và tổ chức Đại hội bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Sau hội nghị, từng đảng bộ, chi bộ sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội.

        Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện kết luận tại hội nghị

  Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chặt chẽ, đúng điều lệ, quy chế, quy định. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Quang Thái- Hà Linh- Đài TT