Phù Ninh: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật
  • Cập nhật: 20/05/2022
  • Lượt xem: 941 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 20/5/2022 huyện Phù Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, tại các điểm cầu cấp huyện và 17 xã, thị trấn. Đồng chí Trịnh Đức Lai – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật chủ trì điểm cầu cấp huyện; tham dự hội nghị còn có các thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện. Tại điểm cầu 17 xã, thị trấn có 134 đồng chí tham dự gồm đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và các công chức chuyên môn: Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê, Công an, Văn hóa – Xã hội, Tài chính – Kế toán.


Tại hội nghị các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thông qua Hội nghị giúp cho các đại biểu nhất là đội ngũ cán bộ, công chức người được phân công nhiệm vụ theo dõi, triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ


Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong việc triển khai các hoạt động xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện.

Cao Thế Hiển- Phòng Tư pháp huyện