Nông thôn mới điểm khởi sắc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 09/02/2021
  • Lượt xem: 308 lượt xem

(Phù Ninh)-Sau 5 năm thực hiện nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Phù Ninh về xây dựng nông thôn mới, trong điều kiện huyện gặp rất nhiều khó khăn và chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới , nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân huyện Phù Ninh. Đến nay, Huyện Phù Ninh đã có 11/16 xã trên địa bàn huyện đã cán đích nông thôn mới.


Xuất phát điểm là một xã nghèo, cơ sở hạ tầng kém phát triển. Song với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh đã huy động được 27,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 13 tỷ đồng. Xác định tiêu chí giao thông là tiêu chí khó thực hiện và để tập trung kinh phí xây dựng các tuyến đường khang trang, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương của người dân, cấp ủy chính quyền xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực  đầu  tư kết cấu hạ tầng trong đó có giao thông, Đến nay 100% đường xã, liên thôn, trục chính và 72% đường trục chính nội đồng được cứng hóa bê tông xi măng, xã đạt 19/19 tiêu chí với 19/19 chỉ tiêu xã nông thôn mới.


          Đồng chí Hán Xuân Đang- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Gia Thanh đã nói: Đến giờ này các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt và cập với bộ tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, điện, trường học...Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo xây dựng đạt nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao

Để đạt được kết quả đó ngoài sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền còn là sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Với nhiều cách làm sáng tạo kết hợp tuyên truyền vận động, trong một thời gian ngắn trên địa bàn xã Gia Thanh đã có 149 hộ gia đình tình nguyện hiến gần 70.000m² (bảy mươi nghìn) đất, hàng trăm hộ tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, chặt bỏ cây cối, hoa màu…để làm đường.. Anh: Trần Văn Nga, Khu 1, xã Gia Thanh, H. Phù Ninh phấn khởi chia sẻ: Gia Thanh là xã nghèo, đường xá chủ yếu là đường mòn...khi có chủ trương làm đường tôi về vận động bà con, gia đình hiến đất để làm đường đi chung...gia đình tôi đã hiến trên 900m², trong đó có cây Hồng đã thu hoạch quả trên 10 năm...


Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Phù Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng đổi thay tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,93%; Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng 0.34% so với 2016; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh nông thôn được giữ vững; môi trường sinh thái từng bước được cải thiện. Hết năm 2020, có 11/16  xã đạt chuẩn nông thôn mới; 05 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới,; số tiêu chí bình quân đạt gần 18 tiêu chí/ xã, không còn xã dưới 16 tiêu chí; tổng nguồn lực đã huy động thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn năm 2016-2020 đạt gần 635 tỷ đồng.


Đồng chí  Đào Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nói: Đến nay huyện Phù Ninh có 11/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã cơ bản đạt...Trong thời gian tới, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể...đến năm 2023, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới...để đạt mục tiêu...xây dựng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công nhiêm vụ cho các cấp, các ngành trong huyện, triển khai thực hiện


  Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020-2025,  BCH Đảng bộ huyện đã ban hành  ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 trong đó  huyện sẽ huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước sạch. Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh đã đề ra

Anh Thư, Phú Cường, Trường Sơn - Đài TT Phù Ninh