Nông dân huyện Phù Ninh khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân
  • Cập nhật: 15/05/2020
  • Lượt xem: 4314 lượt xem

(Phù Ninh)- Hiện nay, các cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Phù Ninh đang vào thời điểm đỏ đuôi, chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân huyện Phù Ninh đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ mùa.


Vụ chiêm xuân năm nay, huyện Phù Ninh gieo cấy trên 2.460 ha lúa, trong đó có 910 ha lúa lai, 1.200 lúa chất lượng cao chủ yếu là các giống: J02, nhị ưu 838, nhị ưu số 7,... Tuy sản xuất vụ xuân năm nay thời tiết diễn biến bất thường, thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh. Nhưng bà con nông dân đã thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên toàn bộ diện tích lúa đều phát triển tốt, toàn huyện đã thu hoạch 1.326 ha, năng xuất lúa ước đạt 55 tạ/ha, trong đó lúa lai đạt 62 tạ/ha, lúa thuần 52 tạ/ha.Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bà con nông dân nhiều địa phương đang khẩn trương ra đồng, thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa đang chín rộ, lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, tránh thiệt hại do mưa bão và chuẩn bị diện tích đất sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Hồng Nhung - Quang Thái (Đài Truyền thanh huyện)