Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
  • Cập nhật: 22/02/2021
  • Lượt xem: 339 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 08/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.