LĐLĐ HUYỆN PHÙ NINH: Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020
  • Cập nhật: 27/09/2019
  • Lượt xem: 5219 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 26/9.2019, Liên đoàn lao động huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2018- 2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện; lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc khối trường học

Năm học 2018 – 2019, toàn  huyện có 60 công đoàn cơ sở khối trường học, với  1.600  đoàn viên công đoàn. Năm học vừa qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công đoàn theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động của Ngành. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn tiếp tục được đổi mới, hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Luật công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên công đoàn được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trong năm học đã có 562 giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở; 335 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được triển khai và áp dụng vào thực tiễn. 48 đoàn viên với 5 dự án được Liên đoàn lao động huyện hỗ trợ vay vốn từ quỹ “Trợ vốn cho đoàn viên công đoàn” với tổng số tiền 1 tỷ đồng… góp phần tăng thu nhập bình quân từ 1,5- 1,8 triệu đồng/ người. Trong năm học, đã có  52/60 Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh đạt tỷ lệ 87%;


Năm học 2019-2020, Công đoàn cơ sở khối giáo dục tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của  tổ chức Công đoàn; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Nâng cao hoạt động của Ban nữ công; triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ huyện với Công đoàn ngành giáo dục.


 

 Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 8 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; trao giấy khen của LĐLĐ huyện cho 16 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018- 2019 .

Huyền Ngọc- LĐLĐ huyện