KẾ HOẠCH Xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019
  • Cập nhật: 05/09/2019
  • Lượt xem: 11932 lượt xem

Ngày 4/9/2019 UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND kế hoạch Xét tuyển viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2019

Mục đích.

- Việc xét tuyển viên chức giáo viên Tiểu học nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên Tiểu học đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao, nhu cầu biên chế của các trường Tiểu học trên địa bàn.

Chi tiết tài tiệu trên file đính kèmKH_xet_tuyen_vien_chuc_giao_duc_2019_V1_20190904043300153150.doc

Ban biên tập