Huyện Phù Ninh tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án: Quyền sử dụng 39 ô đất ở tại vị trí Bờ Me ( khu 6) thị trấn Phong Châu
  • Cập nhật: 03/10/2021
  • Lượt xem: 1229 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 02/10/2021, tại Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Phú Thọ tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở Dự án: Quyền sử dụng 39 ô đất ở tại vị trí Bờ Me (khu 6) Thị trấn Phong Châu. Tham gia giám sát và tổ chức phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng – UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo phòng Tài chính - kế hoạch, phòng Tài nguyên & môi trường huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Phong Châu.

Tại phiên đấu giá, khách hàng tham gia đăng ký đấu giá lần lượt bỏ giá các ô đất theo đăng ký, tại các vị trí.  Với mức giá khởi điểm ô đất có giá thấp nhất là 3,2 triệu đồng/ m2, ô có giá cao nhất là 4 triệu đồng/m2, với bước giá áp dụng chung cho tất cả các ô đất là 100.000 đồng/m2. Trong đó ô có số lượng người tham gia đấu giá nhiều nhất là 50 người/1ô; ô có số lượng người tham gia đấu giá ít nhất là 11 người; ô được trúng giá cao nhất là 8,9 triệu đồng/m2, ô đất trúng giá thấp nhất là 3,3 triệu đồng/m2. Kết thúc phiên đấu giá 39/39 ô đất ở được bán, với tổng số tiền trúng giá là trên 47 tỷ đồng. 

Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhằm giúp cho việc quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất đai được chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đồng thời cũng nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết thật sự về đất ở của người dân. Bên cạnh đó cũng tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Nâng cao hiệu quả trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện

Trường Sơn- Đài TT huyện