Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ X – năm 2020
  • Cập nhật: 14/02/2020
  • Lượt xem: 3324 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Giải báo chí tỉnh Phú Thọ” và Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ. Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Phú Thọ ban hành Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ X – năm 2020.

Cụ thể như sau:

Cơ cấu Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ X – năm 2020 gồm 8 nhóm giải thuộc 04 loại hình báo chí. Cụ thể:

- Báo In có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

+ Nhóm 3: Giải tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, ảnh báo chí

- Báo Hình (Truyền hình) gồm 03 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, chuyên luận.

+ Nhóm 2: Giải tin, bình luận, phỏng vấn, chuuwong trình chuyên đề, giao lưu, tọa đàm

- Báo Nói (Phát thanh) gồm 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải xã luận, bình luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí

+ Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn.

- Báo Điện tử có 02 loại giải:

+ Nhóm 1: Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép

+ Nhóm 2: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ảnh báo chí.

ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI:

1. Về tác giả: Là công dân Việt Nam, báo gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Phú Thọ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo in, Đài phát thanh, Đài truyền hình, Báo điện tử,…) do Bộ Văn hóa – Thông tin cũ (nay là Bộ TT và TT) cấp phép.

- Tác giả có tác phẩm dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và Luật pháp khác.

2. Về tác phẩm: các tác phẩm tham dự giải báo chí tỉnh Phú Thọ lần thứ X năm 2020 là các tác phẩm đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/12/2019.

Những tác phẩm được đăng, phát sóng trong thời gian này nếu đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí tỉnh Phú Thọ nhưng cần ghi rõ mức độ giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.