Hướng dẫn người dân, người lao động đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại
  • Cập nhật: 11/10/2021
  • Lượt xem: 585 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 11/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1461/UBND-KT&HT về việc Hướng dẫn người dân, người lao động đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại

- Phương án tổ chức vận chuyển người lao động đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc trong tình hình mới (quy định chi tiết tại Văn bản số 3232/UBND-ĐT ngày 30/9/2021 về việc phối hợp vận chuyển người lao động từ các tỉnh, thành phố đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới của UBND thành phố Hồ Chí Minh có sao gửi kèm theo).

- Quy định các trường hợp cụ thể người dân có nhu cầu cần thiết được đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại (quy định chi tiết tại Phụ lục theo Văn bản số 3251/UBND-ĐT ngày 01/10/2021 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp, hỗ trợ người dân lưu thông trong trường hợp cần thiết có sao gửi kèm).

- Việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách (bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT tại Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (có sao gửi kèm theo).

2. Công an huyện Phù Ninh: Chỉ đạo Chốt trưởng chốt IC8 thực hiện theo hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định.

3. UBND các xã, thị trấn: Tạo điều kiện để người dân thực hiện các thủ tục cần thiết để có thể di chuyển thuận lợi đến thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu, đảm bảo đúng quy định; không được gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu chính đáng.

Đính kèm văn bản cv huong dan nguoi dan den tphcm va nguoc lai 10.2021.pdf

CV3251 TP HCM 01.10.2021 (1).pdf

                                        CV3232 TPHCM 30.9.2021 (1).pdf

                                        Huong dan tam thoi hoat dong van tai hanh khach tren 5 linh vuc 30.9.2021 (1).pdf

Ban Biên tập