HỘI NÔNG DÂN PHÙ NINH VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI, XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
  • Cập nhật: 02/01/2020
  • Lượt xem: 5750 lượt xem

(Phù Ninh)- Từ nhiều năm nay, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “xây dựng gia đình nông dân văn hóa” đã trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua do Hội Nông dân các cấp phát động. Xác định được vai trò và tầm quan trọng của phong trào, Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã thường xuyên đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo nhằm xây dựng đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Hằng năm,BTV   Hội Nông dân huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo 100% các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Nhất là thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phấn đấu đạt các tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, hộ gia đình văn hóa. Để có nguồn vốn hỗ trợ nông dân đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân huyện đã chủ động khai thác các nguồn vốn như Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, Tỉnh, xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện để cho hội viên vay. Trong năm 2019, Hội Nông dân huyện Phù Ninh tiếp tục được quay vòng 1 tỷ đồng Quỹ HTND Trung ương và giải ngân mới 400 triệu đồng Quỹ HTND tỉnh. Đến nay Hội Nông dân huyện đang quản lý 2.300 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và TW cho 5 dự án: Chăn nuôi bò sinh sản tại xã Tiên Du, Phú Nham, Trung Giáp; chăn nuôi gà tại xã Phú Lộc, Lệ Mỹ, cho 57 lượt hộ vay; Vận động xây dựng được 260 triệu đồng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cho 7 hộ vay đầu tư sản xuất cây giống lâm nghiệp tại xã Phù Ninh. Ngoài ra Huyện Hội còn ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho vay gần 67 tỷ đồng, giúp cho gần 2.500 lượt  hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất.


Mô hình chăn nuôi gà của hộ bà Nguyễn Thị Hiền - khu 4, xã Lệ Mỹ.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo ở Phù Ninh trong những năm qua đã có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành do đó hiệu quả của phong trào ngày càng được nâng lên và đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận. Giai đoạn 2016- 2019 toàn huyện có 42.000 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét đã có 27.310 lượt hộ đạt và đã giúp đỡ được 146 hộ thoát nghèo. Hội Nông dân huyện phối hợp với Trạm khuyến nông huyện và hệ thống khuyến nông cơ sở, Trạm bảo vệ thực vật, Trạm Thú y, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp...tổ chức được 216 lớp tập huấn kiến thức KHKT trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, sử dụng thức ăn chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón Lâm Thao khép kín... cho 15.931 lượt hộ nông dân. Đồng thời Hội còn phối hợp với các đơn vị chức năng mở được 18 lớp dạy nghề, cấp chứng chỉ cho 710 học viên.

Được vay vốn ưu đãi, tập huấn kiến thức KHKT, tư vấn,tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả, hàng ngàn gia đình nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi hằng năm. Từ phong trào này, rất nhiều hộ đã vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động. Tiêu biểu như: mô hình trồng trọt của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Trường, khu 6 xã Lệ Mỹ cho thu nhập 780 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động; mô hình tổng hợp hộ ông: Trần Văn Hoa, khu 6 xã Trị Quận cho thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động; mô hình chăn nuôi hộ ông Nguyễn Văn Thao, khu 4 xã Tiên Du cho thu nhập 1,1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động và hộ bà Vũ Thị Thanh Huyền, khu 7, xã Trung Giáp cho thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 4- 5 triệu đồng/tháng; mô hình ngành nghề dịch vụ hộ ông Phạm Văn Tĩnh, khu 3 xã Phú Nham cho thu nhập 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 45 lao động với mức thu nhập từ 5- 6 triệu đồng/tháng.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, các hội viên nông dân còn nông dân còn hăng hái thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hóa theo 5 tiêu chuẩn: Tư tưởng tiến bộ, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; gương mẫu, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng nông thôn mới…Hội phát động các hội viên thực hiện tốt các quy ước, hương ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bản thân mỗi cán bộ, hội viên phải là người đi trước thực hiện để mọi người trong gia đình, xã hội thực hiện theo. Ngoài ra các cơ sở Hội còn duy trì và phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ như: CLB Nam nông dân, CLB khuyến nông, CLB không sinh con thứ ba trở lên, CLB nông dân với Pháp Luật; CLB bóng chuyền hơi…, đặc biệt là phát huy tốt tính tiên phong của các CLB nông dân tuyên truyền phổ biến pháp luật; các hoạt động của các mô hình Nông dân tự quản như: tiếng kẻng vệ sinh môi trường; đoạn đường Nông dân tự quản; thắp sáng làng quê; tổ hòa giải cũng được duy trì, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Năm 2019 toàn huyện có: 15.879 hộ đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét có: 14.450 hộ đạt,  đạt 91 % so với số hộ đăng ký.


Hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới tại Hội Nông dân xã Tử Đà.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian tới Hội Nông dân huyện Phù Ninh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”;“xây dựng gia đình nông dân văn hóa”; “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… Phấn đấu hằng năm có trên 75% số hộ đăng ký tham gia sản xuất kinh doanh giỏ các cấp, có từ 65-70% số hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; 100% gia đình hội viên đăng ký và 90% trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình nông dân văn hóa./.

 

Minh Huyền - Hội Nông dân