HỘI NÔNG DÂN HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI – HỘ NGHÈO VƯỢT KHÓ GIAI ĐOẠN 2016-2019.
  • Cập nhật: 20/09/2019
  • Lượt xem: 9945 lượt xem

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Hội Nông dân huyện Phù Ninh đã tổ chức Hội nghị biểu dương hộ sản xuất kinh doanh giỏi – hộ nghèo vượt khó, giai đoạn 2016-2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có : Đồng chí Nguyễn Khắc Văn, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ và các đồng chí trong Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ; Đồng chí Trần Văn Hoa – Ủy viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh - UVBTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Phong Châu; các đồng chí Uỷ viên BCH Hội Nông dân huyện và chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn và 76 đại biểu hộ sản xuất kinh doanh giỏi - hộ nghèo vượt khó tiêu biểu trong toàn huyện.

Những năm qua thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi  đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"  đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân và sự tiếp sức của những cá nhân điển hình tiên tiến tại địa phương. Trong 4 năm, phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút trên 42.000 lượt hộ nông dân trong huyện đăng ký tham gia. Qua đó đã có trên 27.310 ngàn lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt các hộ SXKD giỏi đã giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn về giống, vốn, ngày công với giá trị trên 2 tỷ đồng, số hộ được giúp đỡ là trên 2.168 hộ; tạo việc làm cho hơn 10.560 lao động.

    

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Khắc Văn – Phó Chủ tịch  Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ, đã biểu dương, ghi nhận những thành tích các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đạt được trong thời gian qua, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được đánh giá là một trong những phong trào có sức lan tỏa lớn, góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của nông dân, đóng góp giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 2,74%. Phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp Hội và hội viên nông dân trong huyện cần tiếp tụa quan tâm và chỉ đạo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tập trung hướng về cơ sở, sâu sát với cơ sở, với nông dân; tham gia bảo vệ và góp phần thiết thực chăm lo lợi ích của nông dân; gắn kết chặt chẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với các phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...


  Đồng chí Nguyễn Khắc Văn – Phó Chủ tịch  Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 08 tập thể và 19 cá nhân hộ sản xuất kinh doanh giỏi - hộ nghèo vượt khó giai đoạn 2016-2019; đồng thời Hội Nông dân huyện khen thưởng cho 03 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Hội nghị cũng đã bầu được 06 đại biểu đi dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - hộ nghèo vượt khó giai đoạn 2016-2019 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức./.

Nguyễn Minh Huyền- Hội nông dân huyện