Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh
  • Cập nhật: 04/10/2019
  • Lượt xem: 4508 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 04/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng đó là: tình hình thu, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm, biện pháp thu, chi ngân sách 3 tháng cuối năm 2019; những khó khăn, vướng mắc về thu ngân sách; đề xuất phương án để giải quyết tồn tại đất đai trên địa bàn huyện hiện nay; danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý khối trường học giai đoạn 2015 – 2020; danh sách kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 9/2019; công tác tổ chức cán bộ. Về dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ .

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2019, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện  đã chỉ đạo tích cực các biện pháp để tăng cường công tác thu ngân sách, chú trọng thu thuế công thương nghiệp, thu thuế từ cấp quyền sử dụng đất, đấu giá đất, thu phí và lệ phí. 9 tháng tổng thu ngân sách nhà nước đạt 467. 753 triệu đồng, đạt 107% so kế hoạch; trong đó, thu ngân sách địa phương ước đạt 165.672 triệu đồng, đạt 111% so kế hoạch; thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất 7.500 triệu đồng, đạt 83% so dự toán. Quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng dự toán, thực hiện tiết kiệm chi, tổng chi ngân sách huyện ước đạt 335.654 triệu đồng, đạt 95% so kế hoạch. Bàn về biện pháp thu chi ngân sách của 3 tháng cuối năm, các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất với quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi những biện pháp cụ thể. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu: Quản lý thu ngân sách; xử lý nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm trong việc thu, nộp thuế theo quy định. Chỉ đạo tập trung các khoản thu: thuế công thương nghiệp NQD, thu phí, lệ phí, thu cấp quyền sử dụng đất, đấu giá đất. Tăng cường kiểm tra  thu các loại thuế tồn đọng, phí khai thác tài nguyên, phí xây dựng cơ bản. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo dự toán, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện chính sách an sinh xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách và tài sản công ở các cấp, các ngành.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Cho ý kiến về báo cáo đề xuất phương án để giải quyết tồn tại đất đai trên địa bàn huyện hiện nay, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đều thống nhất về mặt chủ trương đó là giải quyết những vướng mắc trong công tác giao đất ở. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp đỡ cấp xã trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã họp, thống nhất và thông qua tờ trình về danh sách điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý khối trường học giai đoạn 2015 – 2020; tờ trình danh sách kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức tháng 9/2019. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu để ký ban hành các quyết định theo quy định điều lệ Đảng và xác nhận quy hoạch theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến đối với công tác tổ chức cán bộ của huyện.

Trường Sơn- Ngọc Hoàn