HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN TỔ CHỨC GIAO BAN CỤM SỐ II
  • Cập nhật: 25/05/2022
  • Lượt xem: 1412 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 25/5/2022, Hội khuyến học huyện tổ chức giao ban cụm số II tại hội trường UBND xã Tiên Du. Dự hội nghị có thường trực Hội khuyến học huyện, lãnh đạo phòng GD&ĐT, lãnh đạo xã Tiên Du; đại biểu các Hội cơ sở gồm Chủ tịch và thường trực Hội khuyến học các xã, thị trấn thuộc cụm thi đua số II, đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của xã Tiên Du, Phú Nham, An Đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe 8 Hội cơ sở báo kết quả công tác Hội từ đầu năm đến nay, báo cáo cụ thể nội dung triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW ngày 10/5/2022 của Ban Bí thư TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW khóa X của Bộ chính trị, những kiến nghị, đề xuất. Tại hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận về công tác xây dựng, duy trì, nâng cao kết quả hoạt động của các mô hình học tập tiêu biểu.

Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình rất cao đối với chương trình công tác Hội từ đầu năm đến nay và kế hoạch công tác khuyến học thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, bước sang giai đoạn bình thường sau dịch COVID-19, các Hội cơ sở đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền và tích cực tổ chức các hoạt đồng củng cố, tổ chức xây dựng cơ sở Hội, hỗ trợ phát triển giáo dục trong và ngoài nhà trường có hiệu quả, tích cực tuyên truyền vận động xây dựng quỹ hội và động viên hội viên hưởng ứng các phong trào thi được yêu nước và các cuộc vận động lớn của địa phương; những đơn vị làm tốt như Tiên Du, Phú Nham, An Đạo, TT Phong Châu…


Thông qua hội nghị, cán bộ Khuyến học cơ sở đã  tiếp thu được những bài học và kinh nghiệm quý báu của đơn vị bạn, học hỏi được cách làm hay từ công tác chỉ đạo triển khai nhân rộng các mô hình học tập, đặc biệt là mô hình “Dòng họ học tập”, “ Công dân học tập”.

Hội nghị giao công tác khuyến học còn là dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm công tác khuyến học của cán bộ Hội một cách hiệu quả.

Nguyễn Hoa - Hội Khuyến học