HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  • Cập nhật: 01/10/2021
  • Lượt xem: 829 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 1.10.2021, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về đầu tư, xây dựng tính đến hết tháng 9 năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí PCT UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan. Dự tại điểm cầu huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Ngô Quang Chính, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan đơn vị của huyện.

9 tháng năm 2021, vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt trên 3.600 tỷ đồng. đầu tư tư nhân đạt khá; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 63 dự án (11 dự án FDI), vốn đăng ký 6.346.9 tỷ đồng và 322,3 triệu USD; có 33 dự án (5 dự án FDI) hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động.


Các đại biểu tại điểm cầu huyện Phù Ninh

          Về đầu tư công, 9 tháng năm 2021, huyện Phù Ninh có 17 dự án được duyệt chủ trương đầu tư, tổng mức được phê duyệt là trên 115 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, 11 dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội. UBND huyện tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm đưa công trình đi vào hoạt động. Tổng nguồn vốn giải ngân ước thực hiện trong 9 tháng đạt gần 97 tỷ đồng đạt trên 74%.

          Về đầu tư tư nhân. Từ đầu năm đến nay toàn huyện có 123 dự án được quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó có 85 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, 21 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, 8 dự án chưa triển khai và 9 dự án đã hết hạn.

          Từ nay đến cuối năm 2021, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án trọng điểm về giao thông, thủy lợi, giáo dục, các dự án thuộc chương trình nông thôn mới, thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và vận động nhân dân hiến đất; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2021; rà soát danh mục các dự án đã có kế hoạch vốn, nếu dự án chậm tiến độ, không hiệu quả, kiên quyết điều chuyển vốn cho công trình khác.

Phú Cường- Đài TT huyện