HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026
  • Cập nhật: 03/03/2021
  • Lượt xem: 735 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 03/3/2021, HĐND và UBND huyện tổ chức các Hội nghị: Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Ngô Quang Chính – UV BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng – UV BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban TC Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh – UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban TG Huyện ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện.


Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe thông báo về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, trong đó: về đại biểu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện Phù Ninh được giới thiệu 3 người; về đại biểu ứng cử HĐND huyện, cơ quan chính quyền huyện được phân bổ số lượng là 14 người; tiêu chuẩn đã được quy định tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức TW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thông báo dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, thông qua tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh.

Việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện lần này được thực hiện theo đúng các văn bản, hướng dẫn quy định về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng; bảo đảm quyền dân chủ, công khai, là cơ sở để chọn ra những người có năng lực, lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Sau khi thảo luận về nhân sự được giới thiệu ứng cử và lấy ý kiến biểu quyết đối với từng người, 100% cử tri đã nhất trí với các nhân sự được dự kiến giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Phù Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau hội nghị này, nhân sự ứng cử HĐND huyện, HĐND tỉnh phải hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định chậm nhất 17h ngày 14/3/2021.

Một số hình ảnh:


 

Hà Linh - Đài TT