Hội Khuyến học huyện Phù Ninh kiểm tra đánh giá, công nhận Mô hình học tập năm 2019
  • Cập nhật: 08/11/2019
  • Lượt xem: 3549 lượt xem

(Phù Ninh)- Từ ngày 29/10 đến 8/11, Hội Khuyến học huyện Phù Ninh tổ chức kiểm tra đánh giá, công nhận Mô hình học tập năm 2019.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 26.643 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”/28.625 gia đình đã đăng ký, đạt tỉ lệ 93%; 117 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”/148 dòng họ đã khảo sát, đạt tỉ lệ 79%; 19 khu dân cư đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”/19 khu dân cư đã đăng ký, đạt tỷ lệ 100%; 88 đơn vị đăng ký đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 18/19 xã, thị trấn đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”. Trong đó, đã có nhiều mô hình được triển khai có hiệu quả như mô hình “Dòng họ học tập” tại Dòng họ Đào xã Phú Nham, dòng họ Nguyễn ở Làng Chùa xã Phù Ninh; Dòng họ Lê xã Phú lộc, dòng họ Đỗ, họ Quyền xã Bình Bộ. Mô hình “Cộng đồng học tập”: tại Khu 7 xã Phú Lộc; khu 7 xã Bình Bộ; khu 5- TT Phong Châu,…

         Tuy nhiên, công tác triển khai đăng ký các danh hiệu học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở cơ sở chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Vai trò của Hội Khuyến học trong tham mưu, khâu nối quan hệ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở một số đơn vị còn hạn chế.

          Đoàn kiểm tra đã tiến hành chấm điểm, bình xét, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập tại các xã, thị trấn và kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Việc kiểm tra, đánh giá, công nhận nhằm biết được kết quả thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND huyện Phù Ninh “Về việc triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập gia đoạn 2016-2020” và đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”. “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2019 trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, phát hiện các mô hình học tập tiêu biểu, từ đó nhân rộng trên địa bàn huyện, biểu dương, tôn vinh các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, các tập thể và cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.


 

 

Hà Linh - Đài TT

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com