HĐND XÃ PHÚ MỸ TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND XÃ KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2016-2021
  • Cập nhật: 23/06/2020
  • Lượt xem: 3401 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng 22/6/2020, HĐND xã Phú Mỹ tổ chức kỳ họp bất thường HĐND xã Phú Mỹ khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hán Trung Kết – HUV, Trưởng phòng NN và PTNT, đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ và các ông, bà đại biểu HĐND xã.

Tại kỳ họp, HĐND xã Phú Mỹ đã thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết miễn nhiệm các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó Ban kinh tế – xã hội HĐND xã; Trưởng, phó Ban Pháp chế HĐND xã; Chủ tịch UBND xã; thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó Ban kinh tế – xã hội HĐND xã; Trưởng, phó Ban Pháp chế HĐND xã; Chủ tịch UBND xã và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND xã; Trưởng, Phó Ban kinh tế – xã hội HĐND xã; Trưởng, phó Ban Pháp chế HĐND xã; Chủ tịch UBND xã. Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm cao, tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tín nhiệm bầu đồng chí Hán Thành Tám - Phó Bí thư Đảng ủy xã, giữ chức Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao.

Thay mặt các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới, đồng chí Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ khẳng định đây là vinh dự và trách nhiệm to lớn mà Đảng ủy, HÐND xã giao phó và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cùng với Đảng ủy, HÐND, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và nghị quyết HĐND xã đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Ðảng và nhân dân.

Một số hình ảnh:

Hà Linh - Đài TT