HĐND xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú tổ chức kỳ họp bất thường thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã
  • Cập nhật: 07/08/2019
  • Lượt xem: 6088 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 6/8/2019, HĐND xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp bất thường Nghị quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú để thành lập xã mới là xã Bình Phú.

Tại kỳ họp, HĐND các xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú đã nghe UBND xã trình: Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị thông qua đề án của UBND huyện Phù Ninh về sắp xếp sáp nhập xã; Thông qua bản tóm tắt đề án số 796/TTĐA-UBND ngày 18/7/2019 của UBND huyện Phù Ninh; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế về kết quả lấy ý kiến cử tri. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, cơ bản người dân đều đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ cử tri đồng ý đạt tỷ lệ  89,89% so với tổng số cử tri trên địa bàn, trong đó xã Bình Bộ đạt 97,6%, xã Tử Đà đạt 99,7%, xã vĩnh Phú đạt 72,75%.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự kỳ họp bất thường HĐND xã Vĩnh Phú khóa XXII.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, trên địa bàn huyện Phù Ninh có 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc đối tượng phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 là xã Bình Bộ và xã Vĩnh Phú vì chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Căn cứ vào sự tương đồng về lịch sử và vị trí địa lý, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán với xã Tử Đà, huyện Phù Ninh đã quyết định sắp xếp, sáp nhập  03 đơn vị  hành chính là xã Vĩnh Phú, Bình Bộ, Tử Đà. Dự kiến sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ lấy tên là xã Bình Phú, có diện tích trên 15km², quy mô dân số gần 12 nghìn người với 15 khu dân cư.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, các vị đại biểu HĐND xã đã tham gia thảo luận để khẳng định những kết quả đạt được trong đề án, tích cực đề xuất những biện pháp, giải pháp tuyên truyền nhân sau khi sáp nhập xã nhằm ổn định bền vững về an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội, giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, 100% đại biểu HĐND xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập 3 xã Bình Bộ, Vĩnh Phú, Tử Đà để thành lập ĐVHC cấp xã mới.


22/22 đại biểu HĐND xã Tử Đà đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sáp nhập 3 xã Bình Bộ, Vĩnh Phú, Tử Đà để thành lập

ĐVHC cấp xã mới.

Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là việc làm cần thiết phù hợp với yêu cầu phát triển, mở rộng đầu tư đồng bộ về hạ tầng, nâng cao hiệu lực hiệu quả và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là tiền đề để huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong những năm tới.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp bất thường, HĐND xã Bình Bộ, Tử Đà, Vĩnh Phú:Phú Cường - Hà Linh - Hồ Diễn