Giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội LHPN với UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện Nghị định 56 của Chính Phủ
  • Cập nhật: 27/08/2019
  • Lượt xem: 7943 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 26/8/2019, Đoàn Giám sát của Hội LHPN huyện đã giám sát tại UBND xã Phú Lộc và Phú Nham về việc việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp bảo đảm cho Hội LHPN tham gia quản lý Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện làm Trưởng đoàn giám sát.

Qua nghe báo cáo của UBND 02 xã nơi trực tiếp giám sát, sau khi có Nghị định 56/CP, UBND xã đã tổ chức quán triệt Nghị định đến đội ngũ cán bộ công chức; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm của các ngành trong việc bảo đảm cho các cấp Hội phụ nữ tham gia quản lý nhà nước. Những năm qua, UBND xã Phú Lộc và Phú Nham đã chủ động tạo điều kiện và có quy chế phối hợp hoạt động với Hội LHPN xã. Hàng năm, UBND xã xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và được tham gia các Ban chỉ đạo… Qua đó, đội ngũ cán bộ nữ được cơ cấu vào cơ quan quản lý Nhà nước chiếm tỷ lệ cao. Hiện nay, Đối với xã Phú Lộc, tổng số cán bộ nữ là 12/22 cán bộ công chức; Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 30%; Đại biểu hội đồng nhân dân đạt 40%. Đối với xã Phú Nham, tổng số cán bộ nữ 7/19 cán bộ công chức; Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 21,4 %; Đại biểu Hội đồng nhân dân đạt 29,1 %.Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hoài Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đánh giá những kết quả đạt được và một số tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ của xã Phú Lộc và Phú Nham. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, UBND 02 xã cần thường xuyên lắng nghe phản ánh của Hội LHPN xã trong việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, từng bước nâng cao vị thế, vai trò tham gia quản lý Nhà nước của phụ nữ; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đề bạt cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở địa phương đúng quy định đề ra.

Thu Hiền- Hội LHPN huyện