ĐOÀN KHẢO SÁT HĐND TỈNH GIÁM SÁT VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TỈNH PHÚ THỌ TẠI HUYỆN PHÙ NINH.
  • Cập nhật: 17/09/2019
  • Lượt xem: 16678 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 17.9.2019, đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Dương Hoàng Hương - UV BTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về kết quả thực hiện nghị quyết số 179/NQ-HĐND ngày 20/4/2019 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 trên địa bàn huyện Phù Ninh. Cùng tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Vi Mạnh Hùng - TUV - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Tấn -Phó bí thư TT Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trịnh Đức Lai - UVBTV Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan.


Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Ninh có 50 di tích lịch sử văn hóa trong đó có 6 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 14 di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh. Toàn huyện thành lập đươc 7 CLB Hát Xoan cấp tỉnh, 1 CLB Ca trù ở xã Bình Bộ; đã phục dựng thành công lễ Hội Chọi trâu xã Phù Ninh và đặc biệt hiện nay đang nỗ lực bảo tồn, tôn tạo để phát huy giá trị của khu di chỉ khảo cổ Xóm Rền xã Gia Thanh đã được Bộ VH TT&DL xếp hạng di tích quốc gia năm 2007; Công tác xã hội hóa huy động sự đóng góp cho việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91%( Nghị quyết tỉnh trên 82%); 199/199 khu dân cư có nhà văn hóa, tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt 83%. Hệ thống thư viện cấp huyện, xã và trường học đều được đảm bảo với tỷ lệ 1,5 cuốn/người. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, thiết thực, đáp ứng nhu cầu và để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ văn hóa ở cơ sở được tăng cường.


        Đồng chí Dương Hoàng Hương - UV BTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

  Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những phương án khắc phục để huyện Phù Ninh cần thực hiện trong thời gian tới.

       

   Kết luận tại buổi giám sát, Đồng chí Dương Hoàng Hương - UV BTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện Phù Ninh đã thực hiện được trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý các thiết chế văn hóa, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Phù Ninh cần thực hiện tốt các chuyên đề trong nghị quyết đến năm 2020, nâng cao trách nhiệm bảo tồn, không để mai một, xuống cấp các di sản văn hóa của địa phương; Tiếp tục rà soát và đề nghị xếp hạng các di tích lịch sử chưa được xếp hạng; Cần có phương án bố trí quỹ đất xây dựng Trung tâm văn hóa cấp huyện, thư viện huyện; Sắp xếp và xây dựng thiết chế đầy đủ của nhà văn hóa khu dân cư sau khi sáp nhập.

     

Trước đó Đoàn khảo sát đã trực tiếp khảo sát thực tế tại di tích khảo cổ xóm Rền xã Gia Thanh - di tích đã được Bộ VH TT&DL xếp hạng di tích quốc gia từ năm 2007./.

 

Quang Thái- Trường Sơn- Đài TT huyện