Đại hội Đảng bộ xã Liên Hoa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  • Cập nhật: 20/05/2020
  • Lượt xem: 2307 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng nay ngày 20/5/2020, Đảng bộ xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh) long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo hội có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV- Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, UV BTV Huyện ủy - Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện, đại biểu lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, các Ban xây Đảng, Văn phòng Huyện ủy và 143 đại biểu/153 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã về dự.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Hoa đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 20 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,12%, hội cận nghèo còn 1,94%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Qua đánh giá hàng năm có trên 83,4% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 70% Chi bộ đảng đạt TSVM;  Đảng bộ 2 năm đạt TSVM. Trong nhiệm kỳ đảng bộ đã kết nạp 24 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới…Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng sẵn có của địa phương, tập trung thực hiện hai khâu đột phá là "Phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ" để đẩy mạnh phát triển kinh tế; phát triển tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Liên Hoa tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đưa xã Liên Hoa phát triển bền vững, toàn diện; trong đó, phấn đấu đến năm 2025, tổng thu ngân sách xã hàng năm đạt trên 9,5 tỷ đồng; tỷ lệ hộ giảm còn 0,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%....


Đồng chí  Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội đồng chí  Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV- Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ xã Liên Hoa đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ xã Liên Hoa cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra…


Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Liên Hoa lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Phong, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Hoa, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số hình ảnh Đại hội:
 

Trường Sơn- Đài truyền thanh huyện