Đại hội Chi bộ điểm khu 11 xã An Đạo nhiệm kỳ 2020 – 2023
  • Cập nhật: 17/02/2020
  • Lượt xem: 3397 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 16/02/2020, Khu 11, xã An Đạo (huyện Phù Ninh) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2023. Tới dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các đồng chí bí thư chi bộ của 15 chi bộ trong toàn xã. Đây là Chi bộ được Đảng ủy xã An Đạo chọn tổ chức Đại hội điểm để triển khai chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Chi bộ khu dân cư số 11 có 26 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban chi ủy Chi bộ, nhân dân trong khu đã hoàn thành đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/ người/ năm, đạt 121% so NQ Đại hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0%, đạt 100% so với Nghị quyết Đại hội; tỷ lệ gia đình văn hóa 85%, tỷ lệ đường giao thông nông thôn trong khu dân cư được cứng hóa 100%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 75%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 75%, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 01 đảng viên mới, đạt 100% Nghị quyết Đại hội. Đến nay, khu dân cứ số 11 đã đạt 11/13 chỉ tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới.


          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy Chi bộ khu 11 nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 3 đồng chí, bầu Bí thư Chi bộ, Phó bí thư Chi bộ với số phiếu tín nhiệm đạt 100% và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 8 đồng chí.Thúy Huyền - An Đạo