ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BẢO THANH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025
  • Cập nhật: 18/05/2020
  • Lượt xem: 2233 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 18/5/2020, Đảng bộ xã Bảo Thanh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy,đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thái Long – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch UBMTTQ huyện, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thu – HUV, Trưởng phòng VH&TT, đại diện các Ban xây dựng Đảng và 162 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Bảo Thanh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh – quốc phòng, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra. Sản lượng lương thực đạt 915,6 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 206 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người 33,6 triệu đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội 19,3 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng;  đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa 20,5 km đạt 66,1%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ.Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 23 đồng chí Đảng viên mới. Số chi bộ đạt HTTNV hàng năm đạt 80 %, số Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 88%.

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ; bàn mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ tiếp tục phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng đất đai, tập trung thực hiện hai khâu đột phá đó là: đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Huy động các nguồn lực, tập trung xây dựng, phát triển trang trại, gia trại; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; Quan tâm,chú trọng lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi, Đảng bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND xã, phát huy vai trò của người đứng đầu Đảng, chính quyền; củng cố quốc phòng – an ninh. Đảng bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên 11/13 chi bộ = 84,6%; tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 85% trở lên; số Đảng viên mới được kết nạp 30 đồng chí.

BCH Đảng bộ xã Bảo Thanh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đại biểu cấp trên về dự đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ xã Bảo Thanh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Với mục tiêu chung của Đại hội là “Đoàn kết, thống nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng lợi thế xây dựng xã Bảo Thanh phát triển bền vững”, đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã cần tiếp tục khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội, coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XX.

Đại hội Đảng bộ xã Bảo Thanh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu  Ban chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Phù Ninh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh:

 

Trường Sơn - Hà Linh (Đài TT)