ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ QUAN UBND HUYỆN PHÙ NINH NHIỆM KỲ 2020-2025
  • Cập nhật: 12/05/2020
  • Lượt xem: 3735 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 12/5/2020, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Phù Ninh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí trịnh Đức Lai - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và 170/177 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lưu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đảng bộ cơ quan UBND huyện Phù Ninh có tổng số 20 chi bộ trực thuộc với 177 đảng viên. Hàng năm 100% các chi bộ đều lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao ( Nghị quyết Đại hội 100% ). Số chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 99% (Nghị quyết Đại hội 100 %). Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 99,5 %, trong đó có 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết Đại hội đạt 100 %). Trong nhiệm kỳ  đã Tổ chức kết nạp 25 đảng viên mới, đạt 100 % Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên (Chi đoàn Thanh niên, Công đoàn, Cựu chiến binh) đạt 100%; 100% các đoàn thể đạt vững mạnh trở lên (Nghị quyết Đại hội 100%).


Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã tập trung tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được nhiều dự án đầu tư trên địa bàn; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bình quân đạt 9,05% năm; trong đó: Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,99% năm, ngành công nghiệp xây dựng tăng 10,96% năm, ngành dịch vụ thương mại tăng 8,46% năm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội được coi trọng. Đối với lĩnh vực xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng bộ đã tích cực tham mưu, phối hợp với Thường trực HĐND huyện có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; tham mưu với lãnh đạo UBND huyện xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy các phòng, ban, đơn vị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 05 cuộc kiểm tra, giám sát: Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là kiểm tra thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.


Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phấn đấu 100% các chi bộ lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm có từ 97% trở lên chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể tập hợp thu hút 100% đoàn viên, hội viên tham gia, được cấp trên xếp loại vững mạnh trở lên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan UBND huyện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cơ quan UBND huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ; lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin đối với nhân dân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Phù Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBND huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trịnh Đức Lai – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Huy Khoa – Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Phú Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 30 đồng chí.

Một số hình ảnh:

Trường Sơn - Hà Linh (Đài TT)