Công văn về việc tuyên truyền công tác cải cách TTHC tỉnh Phú Thọ 2019
  • Cập nhật: 09/07/2019
  • Lượt xem: 2139 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 09, tháng 7, năm 2019, Sở Thông tin và truyền thông vừa ban hành công văn số 290/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền công tác cải cách TTHC tỉnh Phú Thọ năm 2019.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

Văn bản 1-đã chuyển đổi.docx