Công văn số 122/UBND-YT của UBND huyện Phù Ninh về việc tăng cường giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện
  • Cập nhật: 17/02/2020
  • Lượt xem: 2568 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 16/2/2020, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành Công văn số 122/UBND-YT về việc tăng cường giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện.

Theo thông tin cập nhật trên Website của Bộ Y tế, tính đến 18h30 ngày 15/02/2020 toàn quốc có 16 ca mắc viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, trong đó tỉnh Vĩnh Phúc có 11 ca, cụ thể: huyện Bình Xuyên có 09 ca (xã Sơn Lôi: 6 ca, xã Gia Khánh: 01 ca, xã Thiện Kế: 01 ca, xã Quất Lưu: 01); huyện Tam Đảo: 01 ca (xã Minh Quang); huyện Tam Dương: 01 ca (thị trấn Hợp Hòa). Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 2435-CV/HU ngày 01/02/2020 của Huyện ủy Phù Ninh về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND huyện về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

2. Chủ tịch UBND xã, thị trấn:

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp cùng Trưởng khu dân cư theo dõi và giám sát chặt chẽ biến động nhân khẩu, nhằm phát hiện kịp thời và lập danh sách những trường hợp cách ly, cụ thể như sau:

+ Người Trung Quốc và khách quốc tế từ các quốc gia khác đang có dịch do Covid-19 tới làm việc tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp của huyện.

+ Người Trung Quốc và khách quốc tế từ các quốc gia khác đang có dịch do Covid-19 tới du lịch, thăm thân trên địa bàn huyện

+ Người dân hiện đang cư trú tại vùng có dịch (đặc biệt ở các ổ dịch thuộc các huyện/xã của tỉnh Vĩnh Phúc) có gia đình anh em ở huyện Phù Ninh có xu hướng đưa người nhà về huyện “lánh dịch”, một số người đi làm ăn xa hoặc thăm hỏi gia đình tại vùng đang có ổ dịch trở về.

          - Giao Trưởng khu dân cư làm đầu mối chỉ đạo phối hợp với các đoàn thể cơ sở rà soát nắm bắt các sự kiện cộng đồng để cập nhật tình hình, tuyên truyền, tư vấn, giám sát và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ các trường hợp có triệu chứng nhiễm bệnh do Covid-19, kịp thời giám sát không để tiếp xúc với người khác và báo cáo cho UBND , Trạm y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp xử lý (Bản thân người trở về từ vùng dịch không tiếp xúc với các thành viên trong gia đình và những người xung quanh). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ dân trong khu dân cư về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để người dân chủ động  phòng, tránh dịch bệnh.

- Thống kê số lượng người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng có dịch trở về đang ở trên địa bàn các xã, thị trấn lập danh sách chi tiết báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện) trước 11h00 hàng ngày để phòng Y tế là đầu mối tổng hợp chung trong toàn huyện. Báo cáo Huyện ủy và UBND huyện trước 16h00 hàng ngày.

3. Trung tâm Y tế huyện:

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Sở y tế.

- Chỉ đạo trạm Y tế tại các địa phương có người từ các vùng dịch đến phải thường xuyên theo dõi giám sát, tổ chức cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng để rửa tay… và hướng dẫn các biện pháp cách ly.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng các phương án cách ly của huyện, của các xã, thị trấn và phương án tự cách ly tại nhà cho người dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

4. Các phòng khám tư nhân, cơ sở y tế trên địa bàn huyện:

- Tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra theo chỉ đạo của tỉnh, huyện và ngành y tế.

- Trong quá trình khám, chữa bệnh, trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ các đối tượng có triệu chứng nhiễm bệnh do Covid-19, kịp thời triển khai các biện pháp cách ly, ngăn chặn và hướng dẫn người bệnh (yêu cầu khai thác kỹ yếu yếu tố dịch tễ, trường hợp nghi ngờ phải tư vấn khách hàng tới khám tại Trung tâm y tế huyện) đồng thời báo cáo kịp thời cho phòng Y tế huyện để được hướng dẫn giải quyết.

5. Phòng Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với phòng GD&ĐT, Trung tâm y tế, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát các chợ, trường học các cấp… để nắm bắt tình hình thực tế, phân tích, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử trùng trong trường hợp cần thiết.

- Phổ biến tới các phòng khám tư nhân, cơ sở y tế trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các quy định và hướng dẫn liên quan về phòng, chống dịch bệnh do 2019-nCoV. Đối với những bệnh nhân tới khám tại phòng khám có biểu hiện sốt, ho yêu cầu khai thác kỹ yếu tố dịch tế, trường hợp nghi ngờ phải tư vấn khách hàng tới khám tại Trung tâm Y tế huyện đồng thời báo cáo ngay về Phòng Y tế huyện để hướng dẫn giải quyết.

6. Đài truyền thanh huyện:

 Phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng y tế, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, các khu dân cư.