Xây dựng xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới - giải pháp thực hiện tiêu chí Văn hóa trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới ở Phù Ninh
  • Cập nhật: 23/10/2019
  • Lượt xem: 2662 lượt xem

(Phù Ninh)- Trong những năm qua, phong trào “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn huyện Phù Ninh được triển khai sâu rộng. Sau 7 năm triển khai xây dựng thực hiện, đến nay huyện Phù Ninh đã công nhận được 18/18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ cụ thể của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Với sự gắn kết cùng chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phong trào càng trở nên thiết thực trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Ninh bước đầu đã có những thành quả đáng trân trọng, đến nay huyện Phù Ninh đã có 8 xã cán đích Nông thôn mới gồm các xã: Tiên Du, Phú Mỹ, Phú Nham, Hạ Giáp, Bình Bộ, Phú Lộc, Trung Giáp, Lệ Mỹ. Huyện Phù Ninh đã triển khai hiệu quả việc gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.  Nếu như năm 2009 có 17/18 xã xây dựng được hội trường kiêm nhà văn hóa, có 122/176 khu có sân chơi thể thao cơ bản đạt tiêu chí 06, đến nay sau 10 năm thực hiện số xã có hội trường kiêm Trung tâm Văn hóa, Thể thao (VHTT) đạt 18/18 xã đạt tiêu chí, hầu hết đều sử dụng hội trường kiêm trung tâm học tập cộng đồng làm nhà đa năng để sinh hoạt, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN-TDTT). Đến nay, các xã đều có quy hoạch xây dựng trung tâm VHTT cấp xã đảm bảo theo quy chuẩn; Khu dân cư có sân chơi thể thao cơ bản đạt tiêu chí 06 có 164/176 = 93%.

  Bám sát 5 tiêu chí đề ra, với cách làm hiệu quả, sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phù Ninh đã tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng hộ gia đình và ý thức của mỗi người dân đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau làm giàu chính đáng trong cộng đồng dân cư. Trong việc thi đua, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “ khu dân cư văn hoá”, “Đơn vị văn hoá” đã góp phần thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn trong phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”.  Ở Phù Ninh xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng Nông thôn mới nói chung và xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới như các xã: Tiên Du, Hạ Giáp,  Bình Bộ, Phú Nham, Trị Quận. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2018 đạt 26239/28844 = 91%; 163/199 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa = 83%. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn có nhà văn hóa kiêm hội trường; 199/199 khu dân cư có nhà văn hóa để hoạt động; toàn huyện có: 08 sân tenis, 186 sân cầu lông, 232 sân bóng chuyền và bóng chuyền hơi, 02 bể bơi và 29 sân bóng đá cỏ tự nhiên. Khai thác, sử dựng hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở như: hội trường kiêm trung tâm học tập cộng đồng, các nhà văn hóa khu dân cư, tủ sách, phòng đọc sách tại các điểm bưu điện văn hóa xã,…Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh mẽ ở các xã, thị trấn, từng bước đáp ứng yêu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân. Toàn huyện có 01 đội văn nghệ cấp huyện, 02 đội văn nghệ mạnh được cấp tỉnh công nhận (xã Phú Lộc và Thị trấn Phong Châu); 07 câu lạc bộ hát Xoan và dân ca Phú Thọ; 160 đội văn nghệ khu dân thường xuyên hoạt động sôi nổi, rộng rãi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Thông qua việc triển khai thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới”, toàn huyện có 100% khu dân cư đã hoàn thiện việc xây dựng hương ước,  nhiều phong tục tập quán tốt đẹp, các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó. Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá được đông đảo các tổ chức, cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, hoàn thiện các thiết chế văn hoá trên địa huyện đến nay Phù Ninh cơ bản hoàn thiện tiêu chí số 06 và tiêu chí số 16 về văn hóa , huyện Phù Ninh đã công nhận được 18/18 xã  “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,.  Đây thực sự là bước tiến quan trọng và là một trong những nhân tố quyết định việc  hoàn thiện tiêu chí số 06 cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện.

           Có thể thấy những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” chính là giải pháp góp phần thực hiện tiêu chí  văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Chính vì vậy có thể khẳng định rằng: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở huyện Phù Ninh đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các giá trị văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy địa phương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc về đích nông thôn mới./.

Đặng Hiền - Phòng VH-TT

porno pretoporno.com XXX Pornos www.puttanahd.com www.bokepbejat.com xvideos2020.me xn----4mcbuj2htacf75kha.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com pornô xxx móvel www.xxxarabtube.com porno gratis